Tasting Banner_01 Consumer_products Banner_02

አጋሮቻችን

 • ምርቶቻችን
  ምርቶቻችን

  ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል

  ሲዳሞ - መደብ 2

 • ምርቶቻችን
  ምርቶቻችን

  ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል

  ጂማ - መደብ 4

 • ምርቶቻችን
  ምርቶቻችን

  ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል

  ሐረር - መደብ 5

 • ምርቶቻችን
  ምርቶቻችን

  ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል

  ነጭ  እና ቀይ ቦሎቄ

 • ምርቶቻችን
  ምርቶቻችን

  ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል፣ ሰለ ምርቶች ገለፃ እዚህ ይገባል

  ቡና

ዜና

1ኛው አለም አቀፍ ኢንቨስትመንት ፎረም፣ የንግድ ትርዒትና ባዛር በባህር ዳር

1ኛው አለም አቀፍ ኢንቨስትመንት ፎረም፣ የንግድ ትርዒትና ባዛር በባህር ዳር

16 July 2019

የኢትዮጵያ ንግድ ሥራዎች ኮርፖሬሽን ከሚያዚያ4-7/2011 ዓ/ም በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው 1ኛው አለም አቀፍ ኢንቨስትመንት ፎረም እና የንግድ ትርዒት ባዛር ተሳትፎው በሁሉም ንግድ ሥራ ዘርፎች የሚቀርቡ ምርትና አገልግሎቶችን ለጎብኝዎች ማቅረብ ተችሏል፡፡...

ኮርፖሬሽኑ በ12ኛው አዲስ ቻምበር የእርሻና ምግብ አለም አቀፍ ንግድ ትርኢት ተሳትፎ አደረገ

ኮርፖሬሽኑ በ12ኛው አዲስ ቻምበር የእርሻና ምግብ አለም አቀፍ ንግድ ትርኢት ተሳትፎ አደረገ

16 July 2019

ከግንቦት 1-5/2011 ዓ.ም በአዲስ አበባ በተካሔደው 12ኛው አዲስ ቻምበር የእርሻና ምግብ አለም አቀፍ ንግድ ትርኢት ከተለያዩ ዘርፎች ልዩልዩ ምርቶችን በማስተዋወቅ ለተከታታይ 5 ቀናት በተካሔደው ንግድ ትርኢት ላይ የኢትጵያ ንግድ ሥራዎች...

ኮርፖሬሽኑ የዘጠኝ ወራት ዕቅድ አፈጻጻም ግምገማ አካሄደ

ኮርፖሬሽኑ የዘጠኝ ወራት ዕቅድ አፈጻጻም ግምገማ አካሄደ

16 July 2019

የኢትዮጵያ የንግድ ሥራዎች ኮርፖሬሽን የ2011 ዓ/ም በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም የኮርፖሬሽኑ ከፍተኛ አመራሮች፣ ዳይሬክተሮች፣ የቡድን መሪዎችና ከፍተኛ ባለሙያዎች በተገኙበት ተካሂዷል፡፡ በግምገማው የኮርፖሬሽኑ የእህልና ቡና፣ የፍጆታ ዕቃዎች፣ የአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም...